Efektywność energetyczna BOSCH: Korzyści z odzysku ciepła