Białe certyfikaty – klucz do efektywności energetycznej

Białe certyfikaty LOOS BOSCHW dzisiejszym świecie, gdzie zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna stają się nie tylko trendami, ale koniecznością, pojawia się pytanie: jak można wspierać inicjatywy proekologiczne, jednocześnie czerpiąc z tego korzyści finansowe? Odpowiedzią mogą być Białe Certyfikaty, czyli Świadectwa Efektywności Energetycznej, które stanowią innowacyjne rozwiązanie wspierające przedsiębiorstwa w dążeniu do oszczędności energetycznych oraz finansowych.

Co to są Białe Certyfikaty?

Białe Certyfikaty to oficjalne dokumenty potwierdzające osiągnięcie określonych oszczędności energetycznych w wyniku realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych. Są wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) na podstawie szczegółowo ocenionych wniosków.

Jakie korzyści przynoszą Białe Certyfikaty?

Szybszy zwrot z inwestycji: Dzięki możliwości sprzedaży Białych Certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii, przedsiębiorstwa mogą znacznie przyspieszyć zwrot z poniesionych inwestycji modernizacyjnych.
Stabilność i bezpieczeństwo finansowe: Wartość Białych Certyfikatów rośnie z roku na rok, co czyni je atrakcyjnym i stabilnym aktywem inwestycyjnym.
Wsparcie w finansowaniu dalszych działań: Pozyskane środki mogą być reinwestowane w kolejne projekty zwiększające efektywność energetyczną.

Dla kogo są Białe Certyfikaty?

Program jest skierowany do firm i instytucji, które planują zwiększyć swoją efektywność energetyczną poprzez:

Izolację instalacji przemysłowych,
Modernizację budynków, instalacji i urządzeń,
Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie oświetlenia, sieci ciepłowniczych, odzyskiwania energii.

Jak uzyskać Białe Certyfikaty?

Biały certyfikat - elektryczny ELSB

Nasz zespół specjalistów zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu – od identyfikacji odpowiednich przedsięwzięć, przez przygotowanie i złożenie wniosku, aż po finalizację sprzedaży certyfikatów.

Wymaganie informacje do złożenia wniosku

Aby poprawnie przygotować wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej, konieczne jest zebranie i przygotowanie odpowiednich informacji i dokumentów. Oto lista tego, co należy przygotować:

 1. Dane Wnioskodawcy:
  • Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wygrał przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
  • Numer PESEL (dla osób fizycznych) lub numer identyfikacji podatkowej NIP (dla podmiotów).
  • Adres zamieszkania (dla osób fizycznych) lub adres siedziby (dla podmiotów).
  • Dane kontaktowe osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu).
 2. Informacje o przetargu i przedsięwzięciu:
  • Nazwa i krótki opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.
  • Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia.
  • Termin realizacji przedsięwzięcia.
  • Kategoria przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, dla której organizowany był przetarg.
  • Data ogłoszenia przetargu i numer ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.
 3. Wartość oszczędności energetycznej:
  • Wartość oszczędności energetycznej w toe (tonach oleju ekwiwalentnego), zgodna z wartością wpisaną w deklaracji przetargowej.
 4. Załączniki:
  • Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem wniosku (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
  • Oryginał lub odpis udzielonego pełnomocnictwa, jeśli wniosek składa osoba nie będąca właścicielem lub nie mająca statutowych uprawnień.
  • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, której wysokość zależy od rodzaju załączonych dokumentów i celu wniosku.
 5. Podpis:
  • Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. W przypadku Wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną wymagane jest również dołączenie imiennej pieczęci.

Przed złożeniem wniosku warto upewnić się, że wszystkie informacje są kompletne i prawidłowo wypełnione, a dołączone dokumenty są aktualne i odpowiednio poświadczone.

Przydatne linki
Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej

Opłacalność Białych Certyfikatów

Wartość jednego Świadectwa określana jest w toe (tona oleju ekwiwalentnego), co pozwala na kwantyfikację oszczędności energetycznych i finansowych. Regularne monitorowanie wartości certyfikatów na rynku umożliwia optymalizację zysków z ich sprzedaży.

Biały certyfikat - wodorowy UT-L LOOS BOSCH

Najważniejsze kwestie wynikające z ustawy

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej skupia się na kilku kluczowych kwestiach dotyczących poprawy efektywności energetycznej w Polsce:

 1. Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej: Ustawa nakłada na jednostki sektora publicznego obowiązek stosowania środków poprawy efektywności energetycznej, takich jak realizacja i finansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, wymiana urządzeń na bardziej efektywne energetycznie, realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego​​.
 2. Umowy o poprawę efektywności energetycznej: Ustawa umożliwia jednostkom sektora publicznego zawieranie umów o poprawę efektywności energetycznej, które określają możliwe do uzyskania oszczędności energii i sposób ustalania wynagrodzenia uzależnionego od tych oszczędności​​.
 3. Zobowiązania w zakresie oszczędności energii: Podmioty zobowiązane, w tym przedsiębiorstwa energetyczne, są obowiązane do realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, uzyskania i przedstawienia świadectwa efektywności energetycznej, lub realizacji przedsięwzięć określonych w ustawie, mających na celu uzyskanie określonych oszczędności energii​​.
 4. Opłata zastępcza: Podmioty zobowiązane, które nie są w stanie spełnić wymogów dotyczących oszczędności energii, mogą uiszczać opłatę zastępczą, której wysokość jest zdefiniowana w ustawie. Wpływy z tej opłaty są przeznaczane na realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej​​.
 5. Programy dofinansowań: Ustawa przewiduje możliwość realizacji programów bezzwrotnych dofinansowań na współfinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, takich jak wymiana urządzeń lub instalacji na bardziej efektywne energetycznie, przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Programy te mają na celu wsparcie odbiorców końcowych w realizacji działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej​​.

Podsumowując, ustawa o efektywności energetycznej wprowadza szereg regulacji i narzędzi mających na celu poprawę efektywności energetycznej, w tym obowiązki dla jednostek sektora publicznego, przedsiębiorstw energetycznych oraz mechanizmy wspierające realizację przedsięwzięć efektywnościowych poprzez umowy o poprawę efektywności energetycznej, opłaty zastępcze oraz programy dofinansowań.

Przydatne linki
Ustawa o efektywności energetycznej

Wsparcie zespołu Bosch Industrial w uzyskaniu Białych Certyfikatów

Nasz zespół specjalistów oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu uzyskiwania Białych Certyfikatów. Od audytu energetycznego, przez przygotowanie wniosku, aż po pomoc w sprzedaży świadectw, jesteśmy z Tobą, aby wspierać Twoje przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem, aby dowiedzieć się, jak możemy wspomóc Twoje przedsięwzięcia. Razem możemy osiągnąć więcej – zarówno dla Twojego biznesu, jak i dla środowiska.

1

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności.

Rozumiem