Kocioł odzysknicowy

Kocioł odzysknicowy wykorzystuje ciepło odpadowe (spaliny) do wytwarzania pary dla celów technologicznych.

Jest to idealne rozwiązanie dla koncepcji energetycznych, w tym kogeneracji. Zastosowany w połączeniu z modułem kogeneracyjnym parowy kocioł odzyskowy HRSB może odgrywać znaczącą rolę w strategii efektywnego wykorzystania energii pierwotnej.