Kocioł odzysknicowy

Kocioł odzysknicowy HRSB wykorzystuje ciepło odpadowe (spaliny) do wytwarzania pary dla celów technologicznych. Takie układ to optymalne rozwiązanie dla koncepcji energetycznych, w tym kogeneracji. Zastosowany w połączeniu z modułem kogeneracyjnym parowy kocioł odzyskowy HRSB może odgrywać znaczącą rolę w strategii efektywnego wykorzystania energii pierwotnej.