Regulacje NOx 2025

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 roku dotyczy standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. Ma na celu regulację wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza przez określenie rodzajów instalacji i źródeł spalania paliw, dla których ustalane są standardy emisyjne, oraz warunków, przy których uznaje się te standardy za dotrzymane.